Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Bine ați venit!

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași se adresează atât bolnavilor acuți, cât și celor cronici.

Asigurăm pacienților noștri servicii medicale preventive, curative, de recuperare și paliative. Acestea cuprind consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și chirurgicale, îngrijire, recuperare, tratament medicamentos, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

Serviciile noastre paraclinice cuprind un Laborator de analize medicale și un Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală.

Acordăm servicii de prim ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, precum și asistență medicală pentru personalul care concură la siguranța circulației.

Viziune. Misiune. Valori.
1

Atingerea excelenței în activitatea medicală și în cercetarea științifică.

2

Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate, într-un mediu sigur și curat.

3

Respect, integritate, excelență, implicare, muncă în echipă, sprijinirea li aprecierea angajaților, responsabilitate.

testimonial-team (Demo)
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Sănătatea pacientului, găsirea celui mai bun tratament împreună cu pacientul și familia, precum și grija pentru pacient reprezintă prioritățile noastre. Permanent, spitalul investește în asigurarea calității serviciilor medicale și hoteliere, astfel încât acestea să răspundă nevoilor de sănătate actuale, dar și recomandărilor venite din partea pacienților.

Anual, peste 10000 de pacienți veniți din toată regiunea Moldovei și nu numai, aleg serviciile medicale oferite de spitalul nostru. Experiența și profesionalismul echipei medicale permite, printre multe altele și realizarea unor intervenții chirurgicale complexe (diferite forme de cancer – cancer de tiroidă, de rect, de col uterin).

Vă mulțumim pentru încrederea acordată în alegerea Spitalului Clinic CF Iași și vă asigurăm de tot profesionalismul, devotamentul și compasiunea echipei medicale.

CORONAVIRUS

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL

CORONAVIRUS (COVID-19)

despre spital
Rețeaua Ministerului Transporturilor
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași face parte din rețeaua celor 15 spitale aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale spitalicești cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași
15 (Demo)
5 (Demo)
Servicii medicale
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași asigură pacienților servicii medicale preventive, curative, de recuperare. Acestea cuprind consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.
Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale
Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale veghează permanent pentru asigurarea unui microclimat confortabil de igienă, securitate și prevenire a unor infecții intraspitalicești la bolnavii spitalizați.
3 (Demo)
4 (Demo)
Spitalizare 320 paturi
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași are o capacitate de 320 de paturi (305 paturi spitalizare continua și 15 paturi spitalizare de zi), cu respectarea normelor Ministerului Sănătății privind condițiile de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale". Spitalul deține autorizație sanitară de funcționare.
Primul ajutor și asistență medicală de urgență
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași asigură primul ajutor și asistența medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul asigură transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, în funcție de caz.
14 (Demo)
11 (Demo)
Activitate didactică și de cercetare
Spitalul Clinic Căi Ferate Iași desfășoară activități de învățământ și cercetare științifică medicală, urmărind astfel creșterea prestigiului spitalului și a calității actului medical.
Profesori universitari, cadre didactice, dar si studenți stagiari desfășoară activități de cercetare, rezultatele fiind evidențiate prin numeroasele publicații la conferințe naționale și internaționale, lucrări publicate în reviste cotate ISI.
Conferința națională cu participare internațională „Zilele Spitalului Clinic C.F. Iași”
Din 2012, spitalul organizează anual Conferința națională cu participare internațională „Zilele Spitalului Clinic C.F. Iași”, asigurând cadrul necesar dezbaterilor publice pe teme prioritare sănătății din România, precum și promovării activității științifice. De asemenea, conferința este un eveniment științific de prestigiu local și național prin modul de organizare, numărul și calitatea participanților (profesori universitari din țară și străinătate, personalități politice și administrative, manageri de spitale și directori de servicii deconcentrate). Conferința oferă prilejul reunirii tuturor managerilor de spitale din rețeaua Ministerului Transporturilor, pentru discuții aplicate privind siguranța transporturilor, considerată a fi o problemă de siguranță națională.
4 (Demo)
CONDUCEREA SPITALULUI
Cristina Elena Mitrofan
Manager
Cătălina Ciolpan
Director Medical
Roberto - Cristian Roman
Director Financiar-Contabil
SECȚIILE SPITALULUI

În cadrul spitalului nostru își desfășoară activitatea opt secții, din care șase secții sunt secții clinice (Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Medicină Internă, Oftalmologie, ORL, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie) și două neclinice (ATI, Neurologie). Asigurăm asistență medicală prin cele două ambulatorii: Ambulatoriu integrat al spitalului Iași și Ambulatoriul de specialitate Suceava”.

CHIRURGIE GENERALĂ
Șef de secție:
Dr. Mihai Glod

Nr. paturi: 51

Compartiment Urologie
Compartiment Ortopedie și Traumatologie
Dermato Venerologie
Șef de secție:
Prof. Dr. Daciana Brănișteanu

Nr. paturi: 25
Neurologie
Șef de secție:
Dr. Izabela Frunză

Nr. paturi: 26
Recuperare, Medicină Fizică & Balneologie
Șef de secție:
Dr. Mihaiela Chicu


Nr. paturi: 50
Oftalmologie
Șef de secție:
Prof. Dr. Daniel Brănișteanu

Nr. paturi: 31
Medicină internă
Șef de secție:
Conf. Dr. Irina Eșanu

Nr. paturi: 75

Compartiment Gastroenterologie
Compartiment Geriatrie și Gerontologie
ORL
Șef de secție:
Dr. Alexandru Vlase

Nr. paturi: 31 paturi
ATI
Șef de secție:
Dr. Iulia Andreea Mihălcuț

Nr. paturi: 16
ai nevoie de ajutor?

Spitalul Clinic Căi Ferate iași

Adresa noastră

Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1

Iași, 700506

Telefonul nostru

Telefon: 0232 216 422
Fax: 0232 264 013

Programul nostru

Luni – Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00