Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Contact

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, Iași, Cod 700506
Telefon centrală: 0232 216 422  0232 217 742  0232 218 012  0232 218 023
Secretariat Telefon/Fax: 0232 264 013

Camera de gardă medici Secția Clinică Medicină Internă: 0758095211

spitalcfiasi.ro

Email: secretariat@spitalcfiasi.ro

Facebook: @SpitalulClinicCFIasi

 

SECȚII COVID

Având în vedere faptul că în această perioadă toate vizitele în spital sunt suspendate și pentru a facilita accesul aparținătorilor desemnați la informațiile privind starea de sănătate a pacienților internați și diagnosticați cu Covid-19, spitalul pune la dispoziție următoarele numere de telefon:

Secția ATI: 0747241144, 0747298898 (interval orar: 15:00 – 05:00)

Secția Chirurgie Generală: 0759026888 (interval orar: 15:00 – 17:00)

Secția Medicină Internă: 0747298502 (interval orar: 15:00 – 17:00)

 

Program de funcționare

ADMINISTRATIV

Luni – Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00

PROGRAM DE VIZITE

Conform Ordinului nr.1.284/2012 al ministrului sănătăţii privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15:00-20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică programul de vizită se realizează între orele 10:00-20:00. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144022)

Descărcați:

PROGRAM TRIAJ SPITAL: 07:00 – 19:00

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Dr. Vlăduț Mirel BURDULOI

Telefon: 0232 216 422 (int. 306)

Email: secretariat@spitalcfiasi.ro

 

Program AUDIENȚE

Manager  – Dr. Cristina Mitrofan

        Luni 13:00 – 14:00

Director Medical – Dr. Nicoleta Grama

        Miercuri 12:00 – 13:00

Director Financiar Contabil – Ec. Roberto Cristian Roman

        Miercuri 13:00 – 15:00

Persoanele care solicită audiență la conducerea Spitalului Clinic Căi Ferate Iași sunt rugați să se adreseze direct secretariatului spitaluluisausă completeze cererea pentru primirea în audiență.

Modalități de transmitere a cererii pentru primirea în audiență:

 • depusă direct la secretariatul spitalului
 • transmisă electronic pe adresa de e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
 • transmisă prin fax la numărul de telefon: 0232 264 013

Descărcați Cererea pentru primire în audiență (PDF).

  Reguli privind accesul reprezentanților mass-media în Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

  1. Accesul reprezentanților mass-media este permis în Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.
  2. Reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video din Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.
  3. Reprezentanții mass-media au obligația de a respecta drepturile pacientului, prevăzute de legislația în vigoare.
  4. Reprezentanții mass-media au acces în Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, numai cu acordul managerului, în urma unei solicitări scrise sau verbale.
  5. În Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, accesul/vizitarea se face însoțit numai de către purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegată/e de managerul spitalului și numai în zonele/spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit.
  6. Accesul în spital se face numai în echipament corespunzător (halat, încălțăminte specială) și ecuson pentru identificare.
  7. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații, suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.
  8. Reprezentanții mass-media pot lua interviuri și pot efectua filmări/fotografii/înregistrări audio ale pacienților din cadrul spitalului, dacă s-a obținut, în prealabil, consimțământul scris al pacientului (formular pus la dispoziție de către spital).
  9. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului, folosind mijloace de înregistrare audio/video/foto ascunse, se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

  Descarcă: