Deprecated: Required parameter $submit_text follows optional parameter $list in /home4/r85715spit/public_html/spitalcfiasi.ro/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Drepturi și obligații pacienți – CFIASI
Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Drepturi și obligații pacienți

Drepturi

 • să fiți tratat cu respect și considerație față de cultura, convingerile, valorile și preferințele dumneavoastră;
 • intimitate și confidențialitate privind starea de sănătate;
 • mediu de îngrijire curat și sigur;
 • să cunoașteți regulile și regulamentele ce vă sunt aplicabile pe durata spitalizării;
 • să primiți informații privind serviciile oferite de spital pentru îngrijirea medicală, confortul și siguranța dumneavoastră;
 • să primiți informații privind diagnosticul, planul de tratament, rezultate, într-o manieră deschisă și clară;
 • să primiți informații clare privind riscurile, avantajele/dezavantajele diferitelor metode de tratament;
 • să participați la deciziile privind îngrijirea medicală și planul de tratament, inclusiv prin manifestarea consimțământului atunci când este necesar;
 • să refuzați orice îngrijire, tratament, procedură, investigație cu asumarea răspunderii pentru decizia dumneavoastră;
 • acces la dosarul medical;
 • internare cu însoțitor, cu acordul medicului șef de secție;
 • să cunoașteți numele medicului curant, precum și al personalului medical implicat în îngrijirea dumneavoastră;
 • să solicitați externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant;
 • să primiți sau să refuzați vizitatori;
 • să solicitați, la cerere, servicii religioase;
 • să primiți, la externare, Scrisoarea Medicală, Biletul de Externare și Decontul de cheltuieli;
 • să completați Chestionarul de Evaluare a Satisfacției Pacientului, pentru a ne împărtăși opinia dumneavoastră sinceră și deschisă asupra îngrijirilor medicale primite pe durata spitalizării.

OBLIGAȚII

Obligații generale:

 • să tratați cu respect și considerație toate persoanele pe care le întâlniți în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului);
 • să respectați perioadele de odihnă ale celorlalți pacienți internați în spital;
 • să nu produceți disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur;
 • să respectați intimitatea și confidențialitatea celorlalți pacienți/vizitatori;
 • să respectați și să păstrați ordinea și liniștea în spital;
 • să păstrați curățenia în salon/rezervă/spații comune;
 • să utilizați cu atenție și să nu deteriorați bunurile spitalului, în caz contrar veți fi obligat la plata contravalorii bunurilor deteriorate;
 • să respectați circuitele spitalului, să evitați zonele cu acces interzis, zonele cu risc de accidentare;
 • în situații de urgență (spre exemplu, incendii, calamități, evacuare), vă rugăm să respectați indicațiile primite de către personalul spitalului;
 • să prezentați toate documentele solicitate în vederea internării;
 • să vă prezentați la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării;
 • să respectați regulamentul de salon;
 • să respectați toate acțiunile privind igiena și curățenia desfășurate în spital;
 • să purtați echipamentul de spital și să nu părăsiți incinta spitalului în această ținută;
 • să păstrați alimentele la frigiderul secției. Din motive de siguranță medicală, nu introduceți alimente din afara spitalului fără aprobarea medicului curant;
 • să respectați regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, igiena generală, lenjeria de corp);
 • să mergeți însoțit de personalul medical și să purtați halat de protecție la consultațiile interclinice/alte investigații medicale recomandate de către medicul curant;
 • să nu părăsiți incinta spitalului decât cu aprobarea medicului curant/șefului de secție și pentru situații întemeiate;
 • să nu părăsiți secția decât cu aprobarea medicului curant/șefului de secție;
 • să nu introduceți sau să consumați băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege;
 • să nu fumați în incinta spitalului;
 • să nu utilizați în incinta spitalului substanțe/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii (spre exemplu, lumânări) sau orice alte substanțe/obiecte care pot afecta siguranța pacienților, a personalului medical și administrativ;
 • să respectați programul de servire a mesei;
 • să respectați programul de vizită;
 • să aveți grijă de bunurile proprietate personală, întrucât spitalul nu răspunde de pierderea acestora;
 • să informați, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient.

Obligații cu specific medical:

 • să colaborați cu echipa medicală;
 • să oferiți toate informațiile relevante cu privire la starea dumneavoastră de sănătate (istoricul medical, spitalizări anterioare, alergii, medicamentele pe care le luați, regim alimentar, stil de viață etc.);
 • să respectați tratamentul, medicația și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant;
 • să vă asumați riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de către medicul curant;
 • să informați personalul medical, întocmai și la timp, cu privire la orice manifestare sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise;
 • să puneți întrebări atunci când nu înțelegeți procedurile sau tratamentul prescris de către medicul curant.

Atât pacienții, cât și aparținătorii au obligația de a respecta toate dispozițiile și normele interne ale Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, aduse la cunoștință de către personalul medical și administrativ al spitalului.