Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Colectare Medicamente

INFORMARE

În atenția populației care deține medicamente expirate/neutilizate

 

În conformitate cu legislația în vigoare, vă informăm că Spitalul Clinic CF Iași colectează de la populație medicamente expirate/neutilizate, în următoarele condiții:

  • în zilele de marți și joi în intervalul 12:30 – 14:30
  • predarea/primirea medicamentelor se face în baza unui Proces verbal completat la Triajul unității sanitare

Medicamentele eliberate pe bază de rețetă cu regim special (psihotrope și stupefiante, precursorii de droguri), nu pot fi colectate în cadrul unității sanitare, această categorie specială de medicamente putând fi predată către farmaciile sau instituțiile de unde au fost eliberate.

Predarea/primirea medicamentelor se face în baza actului de identitate, cu completarea sub semnătură a fiecărui câmp din tabel. Restul câmpurilor necompletate se barează de către salariații unității sanitare.

În vederea respectării GDPR, orice solicitant care completează Procesul verbal de predare/primire medicamente expirate/neutilizate va completa și un acord GDPR.

 

Descărcare informare