Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Ghid vizitatori

PROGRAMUL DE ACCES AL VIZITATORILOR PENTRU PACIENȚII INTERNAȚI

 

Luni – Vineri        14 – 18

Sâmbătă – Duminică        13 – 19

 

Secția ATI   Luni – Duminică     12 – 13 și 16 – 17

 

REGULAMENT PENTRU VIZITATORII PACIENȚILOR INTERNAȚI

Programul de vizită în secțiile Spitalului Clinic C.F. Iași, precum și condițiile de acces se stabilesc conform OMS nr. 3.670/2022.

 

CONDIȚII DE ACCES

 • La intrarea pe secție se face triajul epidemiologic al vizitatorilor, nefiind permis accesul celor care prezintă semne clinice de infecții acute.
 • Nu este permis accesul vizitatorilor aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.
 • Accesul vizitatorilor în secție se face cu echipament de protecție asigurat în mod gratuit de către spital/secție: halat de unică folosință, botoșei, mască de protecție aplicată pe nas și gură, mănuși de unică folosință. La intrarea în secție, vizitatorii își vor dezinfecta mâinile. Echipamentul de protecție va fi adaptat în funcție de gradul de risc al secției.
 • Vizitatorii trebuie să respecte instrucțiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor. În cazul în care personalul medico-sanitar constată încălcarea acestor reguli de către vizitatori, Spitalul Clinic C.F. Iași își rezervă dreptul de a întrerupe vizita.

MODUL DE DESFĂȘURARE A VIZITEI

 • Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:
 1. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 2. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;
 3. 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp.
 • Durata vizitei va fi de maximum 30 de minute, cu excepția Secției ATI. În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către DSP Iași, în secţiile fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.
 • Pe durata programului de vizitare, personalul medical poate solicita vizitatorilor/aparținătorilor să întrerupă vizita și să părăsească incinta secției, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare.

ALTE OBLIGAȚII:

 1. este interzisă așezarea pe patul pacienților;
 2. este interzisă așezarea obiectelor de vestimentație sau a altor bagaje pe patul pacienților;
 3. este interzis contactul cu aparatura medicală și mesele de tratament;
 4. sunt interzise florile tăiate sau în ghiveci;
 5. este interzisă administrarea de medicamente pacienților, din proprie inițiativă;
 6. este interzisă introducerea în secție a următoarelor: alcool, substanțe toxice, stupefiante, instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea pacienților și a personalului spitalului sau care pot aduce prejudicii patrimoniului spitalului. În cazul în care personalul medico-sanitar constată o astfel de situație, Spitalul Clinic C.F. Iași își rezervă dreptul de a întrerupe vizita și să solicite organelor abilitate sancționarea vizitatorului conform prevederilor legale.
 7. se recomandă păstrarea liniștii în secție, cu o tonalitate joasă a vocii pentru a nu afecta confortul celorlalți pacienți internați.

 

REGULAMENT PENTRU VIZITATORII PACIENȚILOR INTERNAȚI ÎN SECȚIA ATI

 

Programul de vizită al vizitatorilor pacienților din Secția ATI, precum și condițiile de acces se stabilesc conform OMS nr. 3.670/2022.

 

CONDIȚII DE ACCES

 • La intrarea pe secție se face triajul epidemiologic al vizitatorilor, nefiind permis accesul celor care prezintă semne clinice de infecții acute.
 • Vizitatorul este înregistrat într-un registru aflat la punctul de triaj.
 • Nu este permis accesul vizitatorilor aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.
 • Accesul vizitatorilor în secție se va face cu echipament de protecție asigurat în mod gratuit de către spital/secție: halat de unică folosință, botoșei, mască de protecție aplicată pe nas și gură. La intrarea în secție, vizitatorii își vor dezinfecta mâinile. Echipamentul de protecție va fi adaptat în funcție de gradul de risc al secției.
 • Vizitatorii trebuie să respecte instrucțiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor. În cazul în care personalul medico-sanitar constată încălcarea acestor reguli de către vizitatori, Spitalul Clinic C.F. Iași își rezervă dreptul de a întrerupe vizita.
 • Accesul vizitatorilor în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor.
 • În cazul copiilor internaţi în Secția ATI, se asigură vizitarea zilnică.
 • În cazul copiilor internaţi în Secția ATI, la solicitarea aparţinătorilor, în funcţie de condiţiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu aprobarea medicului şef al Secției ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, în intervalul orar 20:00 – 7:00.
 • În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către DSP Iași, programul de vizită în Secția ATI poate fi suspendat întrucât pacienții pot dezvolta forme severe de boală.

MODUL DE DESFĂȘURARE A VIZITEI

 • În Secția ATI este permis accesul astfel:
 1. la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 2. la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.
 • Durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personal al secţiei.
 • Contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.

ALTE OBLIGAȚII:

 1. este interzis accesul cu echipamente electronice (telefon, tabletă etc.) pentru a evita interferențele cu aparatura medicală;
 2. este interzisă așezarea pe patul pacienților;
 3. este interzisă așezarea obiectelor de vestimentație sau a altor bagaje pe patul pacienților;
 4. este interzis contactul cu aparatura medicală și mesele de tratament;
 5. sunt interzise florile tăiate sau în ghiveci;
 6. este interzisă administrarea de medicamente pacienților, din proprie inițiativă;
 7. este interzisă introducerea în secție a următoarelor: alcool, substanțe toxice, stupefiante, instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea pacienților și a personalului spitalului sau care pot aduce prejudicii patrimoniului spitalului. În cazul în care personalul medico-sanitar constată o astfel de situație, Spitalul Clinic C.F. Iași își rezervă dreptul de a întrerupe vizita și să solicite organelor abilitate sancționarea vizitatorului conform prevederilor legale.
 8. se recomandă păstrarea liniștii în secție, cu o tonalitate joasă a vocii pentru a nu afecta confortul celorlalți pacienți internați.