Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Consiliul etic

Nr. 2 / data: 24.03.2021

PROCES – VERBAL

Încheiat azi,  24.03.2021, în vederea constituirii Consiliului  etic  al Spitalului Clinic CF Iaşi

În urma derulării procedurii de vot din data de 24.03.2021, pentru personalul medical fără integrare clinică, s–a constatat prezenţa la urne a unui număr de 36 persoane din numărul total de 46 persoane. Rezultatul votului este următorul:

 1. Dr. Grigorovici Mirela   15 voturi
 2. Dr. Frunză Izabela-Lăcrămioara   6 voturi
 3. Dr. Leonte Stela   5 voturi
 4. Dr. Canschi Gabriela   4voturi
 5. Dr. Ciolpan Cătălina-Ionela   3 voturi
 6. Dr. Pădure Diana – Elena   2 voturi
 7. Dr. Ferenț Daniela   1 vot
 8. Dr. Panainte Constantin Liviu   0 voturi
 9. Dr. Gâță Florin-Octavian   0 voturi

Conform ART. 2 alin.(1) pct.a) și a  ART..4, alin.(8) din Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului  etic, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi  sunt desemnaţi membri permanenţi, iar candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membru supleant. Ca urmare pentru personalul medical fără integrare clinică din Spitalul Clinic CF Iaşi au fost desemnaţi, prin vot, următoarele persoane:

 1. Membri permanent:                          
 • Grigorovici Mirela
 • Frunză Izabela-Lăcrămioara
 • Leonte Stela
 1. Membri supleanți:                             
 • Canschi Gabriela
 • Ciolpan Cătălina-Ionela
 • Pădure Diana-Elena

Manager,

Dr. GLOD MIHAI

Secretar Consiliul etic,

Ec. Cojocaru Nicoleta-Luminiţa


Nr. 3/ data: 25.03.2021

 PROCES – VERBAL

Încheiat azi,  25.03.2021, în vederea constituirii Consiliului  etic  al Spitalului Clinic CF Iaşi

În urma derulării procedurii de vot din data de 25.03.2021, pentru personalul sanitar (asistentenți medicali), s–a constatat prezenţa la urne a unui număr de 60 persoane din numărul total de 169 persoane. Rezultatul votului este următorul:

 1. Butnaru Antonela   10 voturi
 2. Pascaru Petronela   4 voturi
 3. Pătrașcu Oana-Corina   0 voturi
 4. Chițac Marcela   7 voturi
 5. Neicu Elena-Crenguța   2 voturi
 6. Deliu Lenuța   6 voturi
 7. Pădureț Dumitrița-Ioana   0  voturi
 8. Hurdubae Petronela   3 voturi
 9. Matei Iuliana   15 voturi
 10. Hegheduș Georgeta-Valerica   3 voturi
 11. Roman Irina   2 voturi
 12. Nicu Mariana   8 voturi

Conform ART. 2 alin.(1) pct.a) și a  ART..4, alin.(8) din Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului  etic, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi  sunt desemnaţi membri permanenţi, iar candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membru supleant. Ca urmare pentru personalul medical fără integrare clinică din Spitalul Clinic CF Iaşi au fost desemnaţi, prin vot, următoarele persoane:

 1. Membri permanent:                          
 • Matei Iuliana
 • Butnaru Antonela
 1. Membri supleanți:                             
 • Nicu Mariana
 • Chițac Maricela

Manager,

Dr. GLOD MIHAI

Secretar Consiliul etic,

Ec. Cojocaru Nicoleta-Luminiţa


Nr. 1 / data: 24.03.2021

PROCES – VERBAL

Încheiat azi,  24.03.2021, în vederea constituirii Consiliului  etic  al Spitalului Clinic CF Iaşi

În urma derulării procedurii de vot din data de 24.03.2021, pentru personalul medical cu integrare clinică, s–a constatat prezenţa la urne a unui număr de 36 persoane din numărul total de 46 persoane. Rezultatul votului este următorul:

 1. Dr. Eșanu Irina-Mihaela – Conferențiar univ.   10 voturi
 2. Dr. Gavrilescu Maria-Cristina – Șef lucrări   11 voturi
 3. Dr. Terinte Radu – Șef lucrări  5 voturi
 4. Dr. Vlase Alexandru – Asist. univ.   5 voturi
 5. Dr. Burduloi Vlăduț-Mirel – Asist.univ.   3 voturi
 6. Dr. Brănișteanu Daciana – Prof.univ.   2 voturi

Conform ART. 2 alin.(1) pct.a) și a  ART..4, alin.(8) din Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului  etic, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi  sunt desemnaţi membri permanenţi, iar candidaţii situaţi pe poziţiile imediat următoare dobândesc calitatea de membru supleant. Ca urmare pentru personalul medical cu integrare clinică din Spitalul Clinic CF Iaşi au fost desemnaţi, prin vot, următoarele persoane:

Membru permanent                          

Dr. GAVRILESCU Maria-Cristina – Șef lucrări

Membru supleant                              

Dr. EȘANU Irina-Mihaela – Conferențiar univ.

Manager,

Dr. GLOD MIHAI

Secretar Consiliul etic,

Ec. Cojocaru Nicoleta-Luminiţa

Descărcați: Formular de vot personalul fără integrare clinică


Anunț privind alegerile pentru Consiliul etic

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent bsau supleant al Consiliului etic este de 3 ani.

Cu 30 zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Spitalul Clinic CF Iași organizează procedura de alegere a membrilor Consiliului etic în data de 24 martie 2021, intervalul orar 8.00 – 14.00 pentru medici și în data de 25 martie 2021, intervalul orar 8.00 – 14.00 pentru asistenți medicali.

În cadrul acestui scrutin, personalul Spitalului Clinic CF Iași își va alege următorii reprezentanți în Consiliul etic:

 • Medici cu integrare clinică: un membru titular și un membru supleant;
 • Medici fără integrare clinică (rețea): trei membri titulari și trei membri supleanți;
 • Asistenți medicali: doi membri titulari și doi membri supleanți.

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să propună un medic fără integrare clinică (rețea), un medic cu integrare clinică și un asistent medical, printr-o adresă în atenția Managerului instituției, depusă la registratura spitalului până pe data de 19 martie 2021. Deasemenea sunt acceptate candidaturi individuale, procedura de depunere fiind aceeași.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul etic, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai Spitalului Clinic CF Iași cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Asociațiile de pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului Spitalului Clinic CF Iași până cel târziu în data de  23 martie 2021, orele 12.00

Manager,

Dr. Mihai GLOD


Nr. 2932 / data:  16.03.2021

INVITAȚIE

În atenția:

Asociațiilor de pacienți/Organizațiilor societății civile active în sectorul de sănătate la nivelul județului Iași

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, având în vedere expirarea mandatului membrilor comisiei Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iași, conform Ordinului M.S. nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, reluăm procedura de alegere și desemnarea membrilor Consiliului etic din cadrul spitalului.

Având în vedere prevederile art.3 alin.1 lit.c și art.4 alin.14 din Ordinul M.S. nr.1502/2016, vă invităm ca, până în data de 23 martie 2021, orele 12.00, să depuneți la secretariatul Spitalului Clinic CF Iași sau să transmiteți prin fax sau e-mail, nominalizarea reprezentantului Asociației de pacienți pentru funcția de membru al Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iași. (Fax unitate: 0232264013 și e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com).

Vă solicităm să aveți în vedere următoarele prevederi ale Ordinului M.S. nr.1502/2016:

Art. 1 pct.j) Asociația de pacienți eligibilă pentru a fi implicată în cadrul consiliilor etice este asociație sau fundație legal constituită care are ca scop apărarea drepturilor pacienților sau care are activitate în domeniul asistenței oferite pacienților sau integrității în sistemul de sănătate și respectă criteriile prevăzute la art.4 alin. (12).

Art. 4 alin.1) Criteriile care stau la baza propunerilor și nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt reputația morală și lipsa cazierului judiciar.

Art. 4 alin.14) În cadrul organizării procedurii de alegere și desemnare a reprezentanților asociațiilor de pacienți în cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea asociațiilor de pacienți înscrise înb registru în județul respectiv, prin invitații transmise prin fax sau scrisoare cu confirmare de primire și prin publicare pe site-ul spitalului. În vederea prezentării candidaturilor acestora, asociațiile de pacienți pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în județul din care face parte spitalul.

Art. 4 alin 18) Calitatea de reprezentant al asociațiilor de pacienți (membru permanent și supleant) în Consiliul etic este incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul medical (medic, asistent medical).

Manager,

Dr. Mihai GLOD

Întocmit,

Secretar Consiliul etic,

Ec. Nicoleta-Luminița COJOCARU

Membri permanenți
 • dr. Mirela GRIGOROVICI – medic primar -Președinte
 • dr. Cristina-Maria GAVRILESCU – medic primar, șef lucrări
 • dr. Izabela-Lăcrămioara FRUNZĂ – medic primar
 • dr. Stela-Maria LEONTE – medic primar
 • Antonela BUTNARU – asistent med.pr.S
 • Iuliana MATEI – asistent med.pr.S
Membri supleanți
 • dr. Irina-Mihaela EȘANU – medic primar, conferențiar
 • dr. Gabriela CANSCHI – medic primar
 • dr. Cătălina-Ionela CIOLPAN – medic primar
 • dr. Diana-Elena PĂDURE – medic primar
 • Mariana NICU – asistent med.pr.PL
 • Marcela CHIȚAC -asistent med.pr.PL
Secretar
 • ec. Nicoleta-Luminița COJOCARU – secretar permanent – 0740142243
 • ec. Roxana-Dana TOMA – secretar supleant

Ordin nr. 1.502/2016 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185429

Art. 8

Consiliul etic are următoarele atribuţii:

 • a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 • b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 • c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 • d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
  • (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
  • (iv) nerespectarea demnităţii umane;
 • e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 • h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 • i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 • j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 • k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 • l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 • m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 • o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.
  Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

Art. 6
Principii de funcţionare a Consiliului etic

 • (1) Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
 • (2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Art. 11
Funcţionarea Consiliului etic

 • (1) Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.
 • (2) Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.
 • (3) Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.
 • (4) Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.
 • (5) Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
 • (6) Exprimarea votului se poate face “pentru” sau “împotriva” variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.
 • (7) În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.
 • (8) La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.
 • (9) Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform declaraţiei completate din anexa nr. 3 la prezentul ordin. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.
 • (10) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.