Deprecated: Required parameter $submit_text follows optional parameter $list in /home4/r85715spit/public_html/spitalcfiasi.ro/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Managementul calității – CFIASI
Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Managementul calității

DECLARAȚIA MANAGERULUI

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Subsemnatul Dr. Mihai Glod, avănd funcția de manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, cu sediul în localitatea Iași, str. Garabet Ibrăileanu, nr. 1, județul Iași, tel. 0232 216 422, fax 0232 2644013, e-mail spitalcfiasi@yahoo.com, prin prezenta declaratie ma angajez să:

 1. comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectarii cerințelor legale și de reglementare;
 2. să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
 3. să conduc analizele managementului;
 4. să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vededrea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditarea in vigoare.

Pentru realizarea misiunii și viziunii noastre și a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 • dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate a populației din Regiunea Nord-Est;
 • asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 • asigurării nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 • respectarii demnitații umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale și a grijii față de sanatatea pacientului;
 • orientarii managementului organizațional, pe baze clinice, pentrui susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 • abordări integrate, inter și multidisciplinare a pacientului în managementul de caz;
 • promovării eficacității și eficienței prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 • asigurarea continuității asistenței medicale in cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și dupa externarea prin colaborarea cu medicii de familie și medicii specialiști din ambulator;
 • promovării prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 • protejării mediului.

Obiectivele noastre, privind asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si sigurantei pacientului sunt:

 • plasarea in permaneta a pacientului in centrul atentiei;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baza baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • cresterea calitatii actului medical prin pregatirea profesionala continua si invatarea din erori a intregului personal;
 • organizarea si imbunatatirea comunicarii intre profesionisti si intre personalul medical si pacient si apartinatori;
 • colaborarea profesionala intre persoane si echipe medicale din spital si din alte unitati sanitare cu care vom incheia protocoale de colaborare pentru sigurarea unei asistente medicale integrate inter si multi disciplinara;
 • asigurarea eficacitatii si eficientei actului medical, prin autoevaluarea si umbunatatirea continua a protocoalelor de diagnostic si tratament si a procedurilor privind organizarea acordarii serviciilor de sanatate;
 • cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificare a activitatii;
 • instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii si mobilitatii acestuia;
 • obtinerea satisfactiei pacientilor m a angajatilor si a tuturor partilor interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cu cerintele legale in domeniul calitatii aplicabile activitatii desfasurare;
 • implicarea fiecarui angajat in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii prin initiative, performante, responsabiltate si colaborare permanenta.

Descărcați:

Declarație SMC Manager


 

POLITICA PRIVIND CALITATEA

Conducerea Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, recunoscând faptul că un diagnostic corect, precum și asistența medicală, tratamentul și îngrijirea pacientului, nu sunt asigurate doar prin aplicarea cunoștințelor științifice, dar și prin dezvoltarea relației pacient-echipa medicală, își ia angajamentul ferm de a răspunde în mod responsabil și eficace nevoilor și așteptărilor pacienților, precum și a altor clienți (aparținători) sau părți interesate.

În acest scop, Spitalul Clinic Căi Ferate Iașiva acționa în următoarele trei direcții:

1.Orientarea către pacient:

 • asigurarea calității serviciilor medicale în conformitate cu nevoile şi aşteptările pacienților;
 • creșterea și menținerea încrederii pacienților;
 • sprijinirea pacientului prin profesionalismul, devotamentul, compasiunea echipei medicale.

2.Orientarea către angajat:

 • dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului;
 • conștientizarea, de către fiecare angajat, a contribuției sale în atingerea obiectivelor privind calitatea.

3.Orientarea către parteneri/comunitate:

 • dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toți partenerii/membrii comunității implicați în vederea asigurării accesului pacienților la serviciile de sănătate și a continuității îngrijirilor medicale;
 • asigurarea unui dialog permanent și pragmatic cu toți partenerii/membrii comunității implicați în furnizarea serviciului medical.

În efortul continuu de îmbunătățire a calității serviciilor medicale, conducerea Spitalul Clinic Căi Ferate Iașia decis implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, care să asigure:

 1. promptitudine în adoptarea noilor tehnici și metode de furnizare a asistenței medicale;
 2. conformarea cu legislația aplicabilă în vigoare;
 3. utilizarea și îmbunătățirea infrastructurii;
 4. integrarea cerințelor sistemului de management al calității în procesele operaționale clinice;
 5. aplicarea procesului de management al riscului, inclusiv managementul evenimentelor adverse asociate asistenței medicale;
 6. respectul pentru drepturile pacientului;
 7. informarea pacientului privind dreptul acestuia de a participa la procesul de luare a deciziilor privind sănătatea sa;
 8. respectul pentru valorile morale, etică, codul de conduită.

Sistemul de management al calității este formulat având ca referință și standardele de acreditare stabilite de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.).

Dezvoltarea și funcționarea eficientă a sistemului de management al calității permite spitalului:

 1. să demonstreze capacitatea de a asigura în mod consecvent servicii de asistenţă medicală care să îndeplinească atât cerinţele pacienților/părților interesate, cât şi cerinţele legale şi ale reglementărilor aplicabile;
 2. să faciliteze oportunitățile de a spori satisfacţia pacienților şi de a reduce riscurile clinice;
 3. să asigure un management mai eficace al resurselor, inclusiv a celor financiare;
 4. să asigure perfecţionarea comunicării interne şi externe.

Politica privind calitatea va fi comunicată personalului Spitalului Clinic Căi Ferate Iașiși pusă la dispoziția celorlalte părți interesate.

Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea face obiectul analizei efectuată de management, în mod periodic.

Documentele sistemului de management al calității trebuie să fie cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Politica privind calitatea în Spitalul Clinic Căi Ferate Iașiva fi analizată periodic, pentru adecvarea ei continuă.

Dr. Mihai GLOD

Manager

Descarcă:

Politica privind calitatea în Spitalul Clinic Căi Ferate Iași