Deprecated: Required parameter $submit_text follows optional parameter $list in /home4/r85715spit/public_html/spitalcfiasi.ro/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Programe și strategii – CFIASI
Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Programe și strategii

Lucrări de reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Corpurile de clădire A și D” (cod SMIS 116126)

Proiectul „Lucrări de reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice la Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Corpurile de clădire A și D”, SMIS 116126, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice este implementat de către Spitalul Clinic Căi Ferate Iași și are o valoare totală de 9.727.169,20 lei, din care valoarea totală a contribuției publice este de 8.736.841,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7.426.315,02 lei. Data începerii proiectului este 19.09.2018, iar data de finalizarea a acestuia este 31.12.2023  .

Principalul obiectiv al investiției este cel de a spori eficiența energetică prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz și  utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; realizarea de strategii pentru eficiență energetică care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Date de contact beneficiar:

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

str. Gabaret Ibrăileanu, nr. 1, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi,

România, cod poștal 700506, România.

Persoană de contact: Manager – Mitrofan Elena Cristina, tel / fax: 0232 264013, e-mail: secretariat@spitalcfiasi.ro

Descarcă descrierea proiectului – cod SMIS 116126

Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”, cod SMIS – 2014+140540

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT – EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

 Aprilie 2022

 COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”, cod SMIS – 2014+ 140540

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Medicală a finalizat implementarea proiectului „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  REACT – EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID–19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific (OS) 10.1 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Potrivit Contractului de finanțare, perioada de implementare a proiectului a fost 01 aprilie 2020 – 30 aprilie 2022.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității celor 13 spitale din subordinea MTI aflate în regiuni mai puţin dezvoltate,  prin asigurarea de echipamente medicale destinate intervenţiilor, dar și  îmbunătăţirii capacităţii de îngrijire și tratament a pacienţilor în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2, cât și asigurarea de materiale sanitare pentru protecția personalului angajat, a beneficiarilor și aparținătorilor acestora.

Proiectul gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are ca rezultat așteptat final achiziționarea următoarelor:

a) echipamente medicale:

 • Ventilator mecanic tip 1 – 90 bucăți;
 • Statie centrala monitorizare – 4 bucăți;
 • Aparat determinare germeni patogeni PCR – 4 bucăți;
 • Sistem incalzire pacient prin patura cu flux de aer – 55 bucăți;
 • Ecograf Tip 1 cu 3 sonde – 8 bucăți;
 • Pat terapie intensiva – 79 bucăți;
 • Sistem transfer pacient lateral(glisante) – 33 bucăți;
 • Troley de urgenta(carucior) – 19 bucăți;
 • Sistem de reglare temperatura intravenous – 8 bucăți;
 • Troley terapie intensiva de pat – 48 bucăți;
 • Ventilator non invaziv cu flux inalt – 24 bucăți;
 • Defibrilator cu monitorizare functii vitale+accesorii – 22 bucăți;
 • Monitor functii vitale ATI Tip II – 139 bucăți;
 • Consola cu 3 seringi automate si infuzomat – 98 bucăți;
 • Injectomat – 176 bucăți;

b) materiale sanitare de protecție:

 • combinezon de înaltă protecție – 22270 bucăți;
 • masca de protectie tip FFP2 – 71220 bucăți.

 

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului a fost de 60.680.091,79 lei, respectiv 48.159.537,88 lei valoare (inclusiv TVA) totală eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT – EU iar valoarea neeligibila inclusiv TVA a fost de 12.520.553,91 lei.

Proiectul s-a finalizat cu atingerea tuturor rezultatelor și obiectivelor specifice propuse prin cererea de finanțare și anume:

Îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a pacienților  prin dotarea a 13 spitale din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu echipamente medicale adecvate gestionării crizei medicale generată de pericolul infectării cu SARS-CoV-2, cât și asigurarea de materiale sanitare cu rol de protecție împotriva îmbolnăvirii COVID-19 pentru beneficiari, angajați și aparținători.

Echipa responsabilă cu implementarea proiectului „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”:

Anca-Carmen TUDOR – Manager proiect

Adriana-Lucia CONSTANTINESCU – asistent manager

Valerica LUNGU – expert achiziții publice

Irina CHIRIȚĂ – consilier administrația publică

Mirela MIHALACHE – consilier Juridic

Iulia ȚUGULESCU – consilier economic

Valentina VOINEA – expert

Ramona-Elena STĂNESCU – expert

 

DATE DE CONTACT :

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTRURII

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București

www.mt.ro

secretariat.dgoit@mt.ro

Tel: 021.319.61.88

Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”, cod SMIS – 2014+140540

Beneficiar proiect: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea capacitații spitalelor (nr. 13) din subordinea MTI de limitare a raspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul beneficiarilor, prin asigurarea de echipamente si materiale speciale de protecție a personalului angajat. Echipamentele achiziționate sunt utilizate atât în protecția personalului medical, cât si pentru tratarea persoanelor infectate ce sunt internate în unitațile sanitare. Astfel, achiziția echipamentelor care fac obiectul prezentului proiect îsi propune sa conduca la o îmbunatațire a capacitații de îngrijire si tratare a pacienților. Dotarea cu echipamente medicale performante necesara în cazul pacienților critici este un pas important în asigurarea unui raspuns eficient al sistemului medical la actuala criza cu care se confrunta sistemul sanitar din România. Aparatura medicala achiziționata  contribuie la o mai buna îngrijire si tratare a bolnavilor, conducând la vindecarea într-un timp posibil mai scurt si o recuperare mai rapida a acestora.

Având în vedere faptul ca nu poate fi preconizata perioada de desfasurare a actualei pandemii si nici evoluția acesteia din punct de vedere al numarului de infectari (implicit nevoia de tratament în cadrul rețelei de sanatate publice), echipamentele medicale achiziționate vor asigura o desfasurare optima a actului medical si în acelasi timp o crestere a capacitații de raspuns a spitalelor la eventualele suprasolicitari a acestora.

Cresterea capacitatii de testare a laboratoarelor PCR si adaptarea acestora la standardele internationale de diagnostic rapid si monitorizare a infectiei SARS-Cov-2 pentru gestionarea crizei sunt masuri ce conduc la un mai bun control al crizei sanitare actuale. Prin obiectivul pe care îl adreseaza, proiectul se încadreaza în Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale

Obiectivele specifice ale proiectului 

1 – dotarea spitalelor din subordinea MTIC (nr 13) cu echipamentele medicale necesare în gestionarea crizei sanitare COVID- 19,

2 – dotarea spitalelor din subordinea MTIC (nr 13) cu materialele de protecție necesare în gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Rezultatele asteptate

Proiectul gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii isi propune ca rezultat asteptat final urmatoarele :

 1. Gestionarea situatiilor de urgenţa provocate de noul coronavirus COVID-19 prin achiziţionarea de echipamente medicale destinate intervenţiilor, dar si îmbunataţirea capacitaţii de tratare si îngrijire a pacienţilor din cadrul celor 13 spitale aflate în regiuni mai puţin dezvoltate ce se afla în subordinea MTI prin achiziţionarea urmatoarelor echipamente medicale : CONSOLA CU TREI SERINGI AUTOMAŢIE SI INFUSOMAT, MONITOR FUNCŢII VITALE ATI TIP 2, VENTILATOR MECANIC TIP 1, INJECTOMATE, STAŢIE CENTRALA DE MONITORIZARE, APARAT DE DETERMINARE RAPIDA GERMENI PATOGENI PRIN METODA PCR, SISTEM DE ÎNCALZIRE PACIENT PATURA CU FLUX DE AER, ECOGRAF TIP 1,PAT TERAPIE INTENSIVA, SISTEM DE TRANSFER PACIENT LATERAL (GLISANTE), CARUCIOR TROLEY DE URGENŢA, SISTEM DE REGLARE TEMPERATURA INTRAVENOS, TROLEY TERAPIE INTENSIVA LA PAT, VENTILATOR NON INVAZIV FLUX INALT, DEFIBRILATOR CU MONITORIZARE FUNCŢII VITALE.
 2. Utilizarea echipamentelor medicale achiziţionate în scopul prevenirii, diagnosticarii si tratarii pacienţilor infectaţi/suspecţi de COVID-19.
 3. Rezultatul este în strânsa corelare cu obiectivul specific al proiectului, dar si cu indicatorul de realizare imediata.
 4. Proiectul contribuie la realizarea indicatorului de rezultat al POIM ”2S132 – Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2.” Prin dotarea cu echipamente de protectie si echipamente medicale care vor fi utilizate în mod direct atât pentru prevenirea infectarii cât si în tratarea infectarii cu COVID-19, se va îmbunatați capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților.

Perioada de implementare a proiectului:

Proiectul „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, In-frastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19” se derulează incepand cu data de 01 aprilie 2020  și are termen de finalizare 31 decembrie 2021 ( 21 luni).

Valoarea totală a proiectului

Contractul nr. 653/26.10.2021 are o valoare totală de 60.745.691,21 lei, respectiv 48.225.115,34 lei valoare totală eligibilă finanțată integral din  Fondul European de Dezvoltare Regionala REACT – EU, iar valoarea neeligibila inclusiv TVA este de 12.520.575,87 lei.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT – EU prin POIM 2014-2020

 

DATE DE CONTACT :

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTRURII

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București

www.mt.ro

secretariat.dgoit@mt.ro

Tel: 021.319.61.88

Plan de integritate

SISTEM INTEGRAT SUPORT PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Numele proiectului: Sistem Integrat Suport pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenta COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași; cod SMIS: 139995

Componentă 1 – Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Denumirea beneficiarului: Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Scopul și obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este în directă corelare cu rezultatul urmărit prin intermediul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, respectiv răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași la criza COVID – 19 ca urmare a dotării unității cu echipamentele medicale necesare în gestionarea cazurilor de infectie cu virusul SARS CoV2. De asemenea, obiectivul proiectului este în corelare cu acțiunea A din cadrul secțiunii 1.3 a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, proiectul fiind implementat de către o unitate sanitară de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020. În ceea ce privește contribuția la indicatorul de rezultatul al programului, de menționat este faptul că investiția vizează dotarea cu echipamente medicale destinate tratamentului pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, fapt ce va contribui la creșterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Obiectivul specific: Dotarea Spitalului Clinic Căi Ferate Iași cu echipamentele medicale necesare în gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Rezultatele preconizate:

 • Obţinerea finanţării nerambursabile pentru dotarea spitalului în lupta cu pandemia COVID;
 • Asigurarea monitorizării şi implementării întregii activităţi şi a progresului, conform planului de activităţi şi a etapelor propuse;
 • Realizarea informării şi publicităţii proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală;
 • Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi dotat cu echipamentele medicale necesare în gestionarea crizei sanitare COVID-19;
 • Verificarea tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condiţiile din contractul de finanţare.

Valoarea totală a proiectului: 17,877,586.75 RON din care 17,877,586.75 RON valoarea finanțării asigurate de Uniunea Europeană și 0 RON valoarea finanțării naționale.

Data începerii proiectului: 27 Iulie 2020

Data finalizării proiectului: 31 Decembrie 2021

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

REGIO

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași va fi reabilitat termic prin REGIO

SURSA: http://inforegionordest.ro/noutati.php?u=spitalul-clinic-cai-ferate-iasi-va-fi-reabilitat-termic-prin-regio

În data de 19 septembrie 2018, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din Piatra Neamț, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI, CORPURILE DE CLĂDIRE A ȘI D’’, de către Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și Dr. Mihai Glod, Managerul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Proiectul va avea o durată de implementare de 38 de luni și are ca obiectiv  creșterea eficienței energetice la nivelul corpurilor A și D ale Spitalului Clinic  Căi Ferate Iași, cu scopul principal de reducere a consumului de energie aferent încălzirii acestor spații. Ținta vizată prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice este reducerea, până în ianuarie 2020, a consumului anual de energie primară al corpurilor A și D cu până la 86,60% pentru corpul A și cu 80,75% pentru corpul D (Balneologie-Dermatologie).

Valoarea finanțării nerambursabile este 1.644.008 Euro și reprezintă 85% din valoarea eligibilă a proiectului.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași este un spital generalist pentru bolnavi acuți și cronici, organizat într-o structură de 8 secții cu specialități de bază, din care 6 sunt secții clinice universitare: medicină internă, chirurgie, ORL, oftalmologie, dermatologie, balneologie și două neclinice: neurologie și ATI. Spitalul are în total 320 de paturi.

„Cu o tradiție de peste 60 de ani, Spitalul Clinic Căi Ferate Iași a reușit să-și câștige prestigiul prin calitatea echipei medicale, dar și prin atenția deosebită acordată pacienților. Anual, peste 9000 de pacienți veniți din toată regiunea Moldovei și nu numai, aleg serviciile medicale oferite de acest spital. Consider că semnarea acestui contract de finanțare completează în mod fericit preocuparea permanentă a managementului în asigurarea calității serviciilor medicale și de găzduire a pacienților, astfel încât acestea să răspundă nevoilor de sănătate actuale”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.