Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Programări

Campanie informare 

Vă mulțumim pentru încrederea acordată Spitalului Clinic C.F. Iași și implicit personalului implicat în tratarea dumneavoastră! Dorim să vă aducem la cunostintă că Spitalul Clinic Căi Ferate Iași se adresează atât bolnavilor acuți, cât și celor cronici. Asigurăm pacienților noștri servicii medicale preventive, curative, de recuperare și paliative. Acestea cuprind consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și chirurgicale, îngrijire, recuperare, tratament medicamentos, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

În cadrul spitalului nostru își desfășoară activitatea opt secții, din care șase secții sunt secții clinice (Chirurgie generală, Dermatovenerologie, Medicină internă, Oftalmologie, ORL, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie) si două neclinice (ATI, Neurologie). Asigurăm asistență medicală prin cele două Ambulatorii de specialitate din Iași și din Suceava. Serviciile noastre paraclinice cuprind un Laborator de analize medicale și un Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală efectuate cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie. 

Serviciile medicale sunt oferite în limita sumelor prevăzute în contractul încheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar pentru a beneficia de acestea în mod gratuit este obligatoriu ca la prezentarea la spital să aveți asupra dumneavoastră:

– Bilet de trimitere/de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;

– Buletinul/cartea de identitate; 

– Copie certificat de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani;

Dovada calității de asigurat Conform Ordinului CNAS nr. 95/2015, după 1 mai 2015, pentru dovedirea calității de asigurat se utilizează: 

– Cardul național;

 – Adeverință de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată de către casa de asigurări de sănătate, la solicitarea asiguratului care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național; 

Documentele prevăzute la art. 212 * alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru persoanele pentru care nu a fost emis cardul național, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii; 

– Adeverință de înlocuire a cardului național pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat (pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor personale, defecțiuni tehnice, alte situații justificate). 

Persoanele interesate să afle informații privind serviciile medicale furnizate de către Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, pot apela centrala telefonică a spitalului, de luni până vineri, în intervalul 07:00 – 15:00. 

 

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI

Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, Iași, Cod 700506

Telefon centrală: 0232 216 422, 0232 217 742, 0232 218 012, 0232 218 023

Secretariat Telefon/Fax: 0232 264 013

www.spitalcfiasi.ro

Email: spitalcfiasi@yahoo.com

Facebook: @SpitalulClinicCFIasi 

Vă mulțumim!