Deprecated: Required parameter $submit_text follows optional parameter $list in /home4/r85715spit/public_html/spitalcfiasi.ro/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Solicitarea informațiilor – CFIASI
Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Solicitarea informațiilor

Responsabil Legea 544/2001: 

Av. Petru MANȚIA

Telefon: 0232 216422 (int. 362)

 

Formular pentru solicitare informații de interes public:

Modalitatea de contestare:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă Managerului Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, confrom prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi ale art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

DEPUNERE FORMULARE

Formularele pot fi trimise:

  • prin poșta electronică, la adresa de e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
  • prin fax, la numărul: 0232 264013
  • prin poștă, pe adresa Spitalului Clinic Căi Ferate Iași – Str. Garabet Ibrăileanu, Nr. 1, Cod poștal 700506, Iași
  • prin depunere la Secretariatul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași

Program de lucru: 

  • Luni-Joi: 08:00 – 16:30
  • Vineri: 08:00 – 14:00

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001