Deprecated: Required parameter $submit_text follows optional parameter $list in /home4/r85715spit/public_html/spitalcfiasi.ro/wp-content/plugins/yikes-inc-easy-mailchimp-extender/public/helpers.php on line 14
Documente interes public – CFIASI
Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Documente interes public

HOTĂRÂRE nr. 470 din 21 aprilie 2021

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniu

Emitent: Guvernul României

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 22 aprilie 2021

Data intrării în vigoare 22-04-2021

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Articolul II

(1)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unităţile sanitare publice au obligaţia de a afişa pe pagina oficială de internet nivelul alocaţiei de hrană stabilit pentru consumurile colective, precum şi orice modificare a acestuia.

(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Sănătăţii.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul sănătăţii, interimar,

Romică-Andrei Baciu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor,

Alexandru Nazare

Bucureşti, 21 aprilie 2021.

Nr. 470.

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008)

NIVELUL

alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

lei/bolnav internat/zi

Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – adulţi 17,6
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii 16,5
Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi 16,5
Bolnavi hepatită, neoplazici – copii 18,0
Bolnavi diabet – adulţi 16,5
Bolnavi diabet – copii 19,2
Bolnavi arşi 16,5
Alţi bolnavi adulţi 11,0
Lăuze 16,5
Bolnavi în leprozerii 21,9
Regim de hemodializă 9,9
Bolnavi psihici şi bolnavi psihici cu internare obligatorie 13,2
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 7,7
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial 11,0
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural 5,5
Copii 0-3 ani 11,0
Copii 3-16 ani 13,2
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare 3,3*)
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 7,7
Bolnavi internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 21,3

*) Se acordă în completarea alimentaţiei naturale, iar, după caz, de alocaţia nou-născutului poate beneficia mama acestuia.

NOTĂ:

Nivelul alocaţiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi majorat astfel:

a)prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea de către acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare;

b)la solicitarea persoanelor fizice beneficiare care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare;

c)prin decizia conducătorului unităţii sanitare, cu avizul consiliului de administraţie, în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.


Buletin informativ – Lista informații de interes public comunicate din oficiu

Art. 5. din legea nr 544 din 2001

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; – descarcare

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Structura responsabilă la nivelul Ministerului Transporturilor cu difuzarea informaţiilor publice – Directia Comunicare, Relatia cu Sindicatele, Patronatele și Organizatiile Neguvernamentale.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: av. Petru Manția

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public – descarcare

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii – descarcare

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  • Reclamatia administrativa
  • Legea nr 544 din 2001 – descarcare
  • HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcare

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.