Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

GDPR

Responsabil DPO

Florescu George Bogdan

Lege nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul protejării şi promovării sănătăţii dumneavoastră în special și a populaţiei în general.

Datele vor fi dezvăluite autorităților statului, unor angajați ai Spitalului precum și prestatoriilor de servicii ai Instituției noastre care au legatură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de către Dumneavoastră semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

Conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: îndeplinirea obiectivului unității (protejarea şi promovarea sănătăţii dumneavoastră în special și a populaţiei în general).

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în corespondența pe care o purtăm cu instituții publice (Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean, Ministerul sănătății, Ministerul de Finanțe, etc. ), cât și cu alte instituții private (laboratoare medicale) în scopul protejării şi promovării sănătăţii dumneavoastră în special și a populaţiei în general.

Orice informație furnizată de Dumneavoastră în calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul  exprimat, va reprezenta consimțământul Dvs. expres ca datele personale să fie folosite de către Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților statului, unor angajați ai spitalului spitalului  pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, precum și unor prestatori de servicii ai spitalului.

Conform Legilor și Directivei U.E. mai sus menționate, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura Spitalul Clinic Căi Ferate Iași. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara teritoriului României.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile medicale, financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.